1. Anasayfa
 2. Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi
Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

 • 17 Nisan 2024
 • Beğeni
 • Görüntülenme
 • Yorum

Hayal ve gerçeklik arasındaki sınır bazen bulanıklaşır; bu durum, şizotipal kişilik bozukluğu olan kişiler için günlük bir yaşam biçimi olabilir. Toplumumuz, normlar ve beklentilerle şekillenirken, bu bireyler, farklı bir dünya algısıyla, çoğu zaman yanlış anlaşılmış ve dışlanmış bir şekilde yaşarlar.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizotipal kişilik bozukluğu, kişilerin düşüncelerini, davranışlarını, duygusal tepkilerini ve ilişkilerini etkileyen bir kişilik bozukluğudur. Bu kişilik bozukluğuna sahip bireyler genellikle tuhaf veya sıra dışı düşünce yapılarına, inançlara ve davranışlara sahiptirler. Ayrıca, onların sosyal etkileşimleri ve kişilerarası ilişkileri genellikle sınırlıdır ve başkalarıyla yakın ilişkiler kurmakta zorlanabilirler.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Şizotipal kişilik bozukluğu aşağıdaki belirtilerden beş veya daha fazlasını içerir.

 • Yalnız yaşamayı tercih etme ve yakın aile dışında dostluk ilişkilerinden yoksun olma.
 • Duygusal ifadelerde düzlük veya tepkilerde uygunsuzluk ve sınırlılık gösterme.
 • Sürekli ve yoğun bir şekilde sosyal kaygı duyma.
 • Olayları kişisel ve yanlış bir anlamda yorumlama; zararsız durumları tehdit olarak algılama.
 • Sıradışı, eksantrik düşünce, inanç ve davranışlar sergileme.
 • Başkalarının niyetlerinden şüphe etme ve sürekli olarak onların sadakatini sorgulama.
 • Telepati ya da batıl inançlar gibi özel yeteneklere sahip olduğuna inanma.
 • Gerçekte olmayan kişilerin varlığını hissetme veya halüsinasyonlar görmek gibi alışılmadık algı deneyimleri yaşama.
 • Uyumsuz ve tuhaf kıyafetler giyerek dış görünüşte dağınıklık gösterme.
 • Konuşmalarında belirsizlikler ve olağandışılıklar sergileme; tuhaf ve başıboş konuşma tarzına sahip olma.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Özellikleri (Günlük Hayattan Örnekler)

Şizotipal kişilik bozukluğu, günlük hayatta çeşitli ve bazen karmaşık belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler, bireylerin sosyal etkileşimlerinden duygusal ifadelerine kadar geniş bir etki alanına sahiptir. Aşağıdaki tablo, bu bozukluğun günlük yaşamda nasıl ortaya çıkabileceğine dair bazı somut örnekleri içermektedir. Bu örnekler, bu durumun günlük yaşam üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

ÖzellikGünlük Hayat Örneği
Sosyal İzolasyonBir kişi, iş yerindeki sosyal etkinliklere veya grup öğle yemeklerine katılmaktan sürekli kaçınır.
Düz DuygularKardeşinin düğününde bile duygusal olarak tepkisiz kalır ve mutluluk ya da heyecan hissetmez.
Sosyal KaygıYeni insanlarla tanışmak zorunda kaldığında aşırı endişe hisseder ve kaçınma davranışı gösterir.
Yanlış YorumlarSokakta yanından geçen birinin gülümsemesini alay olarak yorumlar ve kişisel olarak alınır.
Tuhaf DüşüncelerGündelik olayları, kendi yaşamındaki büyük kozmik planların işaretleri olarak görür.
ParanoyaArkadaşlarının arkasından konuştuğunu ve kendisine komplo kurduğunu düşünür.
Özel Yetenek İnançlarıElektrikli cihazları zihnini kullanarak kontrol edebileceğine inanır.
Alışılmadık AlgılarEvde yalnızken, adını çağıran bir ses duyduğunu iddia eder.
Giyim Tarzıİşe gidip gelirken genellikle renkli desenlerle kaplı, uyuşmayan giysiler giyer.
Belirsiz KonuşmaKonuşmalarında sık sık konu değiştirir ve bazen cümleleri mantıksal bir sonuca bağlanmaz.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedenleri

Şizotipal kişilik bozukluğunun kesin nedenleri henüz tam olarak anlaşılmamıştır, ancak çeşitli faktörlerin bu durumun gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Bu faktörler genetik, biyolojik ve çevresel etkileşimler şeklinde kategorize edilebilir:

Genetik Faktörler

Şizotipal kişilik bozukluğunun, ailede şizofreni veya diğer kişilik bozuklukları olan bireylerde daha sık görülmesi, genetik bir yatkınlığın olduğunu düşündürmektedir. Araştırmalar, bu bozukluğun genetik kökenlerini destekleyen bulgular sunmaktadır.

Biyolojik Faktörler

Beyin yapısı ve işlevselliği ile ilgili anormallikler, özellikle beyindeki nörotransmitter sistemlerinin düzenlenmesinde görülen farklılıklar, şizotipal kişilik bozukluğunun gelişimine katkıda bulunabilir. Örneğin, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin düzeylerindeki değişiklikler, bu bozukluğun bazı belirtileriyle ilişkilendirilmiştir.

Çevresel Faktörler

Erken çocukluk dönemi deneyimleri, özellikle aile içi ilişkiler ve ebeveynlik tarzları, şizotipal kişilik bozukluğunun gelişiminde etkili olabilir. İhmal veya istismar gibi travmatik deneyimler, bireyin duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyerek bu tür bir kişilik bozukluğuna yatkınlığı artırabilir.

Ayrıca, sosyal izolasyon veya aşırı koruyucu ebeveynlik gibi faktörler de bireyin sosyal becerilerinin gelişimini sınırlayarak, şizotipal özelliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Psikolojik Faktörler

Kişinin kendine ve çevresine yönelik algıları da bu kişilik bozukluğunun gelişiminde rol oynayabilir. Örneğin, aşırı derecede gerçek dışı düşünce biçimlerine sahip olmak veya yoğun bir yalnızlık hissi yaşamak gibi durumlar, şizotipal kişilik özelliklerinin pekiştirilmesine yol açabilir.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Teşhisi

Şizotipal kişilik bozukluğu teşhisi, çoğunlukla bir dizi ayrıntılı klinik değerlendirme ve gözlem gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu değerlendirmeler psikiyatristler, psikologlar tarafından yürütülür. Teşhisi için genel adımlar şu şekildedir:

Klinik Görüşme

Uzmanlar, bireyin geçmişi, semptomları ve davranışlarını detaylı bir şekilde incelemek için kapsamlı bir klinik görüşme yaparlar. Bu görüşme sırasında, bireyin sosyal etkileşimleri, duygusal tepkileri, düşünce yapısı, inançları ve algıları hakkında bilgi toplanır.

Tıbbi Değerlendirme

Psikiyatrik bir teşhis koymadan önce, diğer olası tıbbi durumların veya madde kullanımının etkilerinin dışlanması amacıyla bir tıbbi değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirme, semptomların başka bir sağlık sorunu veya madde kullanımı sonucu olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Psikolojik Testler

Standartlaştırılmış psikolojik testler ve anketler, bireyin kişilik özelliklerini, psikolojik profilini ve çeşitli psikiyatrik bozukluklar için risk faktörlerini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu testler, bireyin şizotipal kişilik özelliklerine sahip olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Kriterlere Dayalı Değerlendirme

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-5), şizotipal kişilik bozukluğunun teşhisi için belirli kriterler sunar. Bu kriterler arasında tuhaf düşünce veya konuşma tarzı, tuhaf inançlar veya büyülü düşünme, sosyal anksiyete ve yetersiz yakın ilişkiler gibi özellikler yer alır.

Uzun Dönem Gözlem

Kişilik bozukluğunun belirtileri genellikle genç yetişkinlikte ortaya çıkar ve bireyin yaşamının çeşitli dönemlerinde farklı şekillerde gözlenebilir. Bu nedenle, teşhis sürecinde uzun süreli gözlem ve takip önemli bir rol oynar.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu ve Şizofreni Farkı

Şizotipal kişilik bozukluğu sıklıkla şizofreni ile karıştırılabilir. Ancak şizotipal kişilik olan bireyler, şizofreni hastaları kadar sık olmamakla birlikte, kısa süreli psikotik epizodlar yaşayabilirler. Bu epizodlar genellikle uzun sürmez ve şizofrenide görülenler kadar yoğun değildir.

Önemli bir diğer fark, bu kişilik bozukluğu olan kişilerin genellikle kendi çarpık düşünceleri ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt edebilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Buna karşın, şizofreni hastaları genellikle kendi sanrılarının gerçek olmadığını fark edemezler ve bunlardan kurtulmakta zorlanırlar.

Her iki durum arasındaki bu farklılıklara rağmen, şizotipal kişilik bozukluğu olan bireyler, şizofreni tedavisinde kullanılan benzer yöntemlerden fayda görebilirler. Bu kişilik bozukluğunun şizofreniye kıyasla daha hafif bir form olduğu ve aynı spektrumda yer aldığı düşünülmektedir.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Şizotipal kişilik bozukluğu tedavisi bireysel ihtiyaçlara göre psikoterapi ve gerekli durumlarda ek olarak ilaç tedavisini içerir.

Psikoterapi

Psikoterapi, ya da yaygın adıyla konuşma terapisi, bireylerin rahatsız edici duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını belirlemelerine ve bu unsurları değiştirmelerine yardımcı olan bir dizi tedavi yöntemidir. Psikologlar veya psikiyatristler gibi ruh sağlığı profesyonelleriyle yapılan bu terapiler, hem bireylere hem de yakınlarına yönelik destek, bilgi verme ve yol gösterme işlevi görür.

Bilişsel Davranışçı Terapi: Bireyin tuhaf düşüncelerini ve inanç sistemlerini tanımlamasına, sorgulamasına ve değiştirmesine yardımcı olur. Ayrıca, sosyal becerileri geliştirmeye ve çarpık düşünce kalıplarını düzeltmeye yöneliktir.

Psikodinamik Terapi: Bireyin farkında olmadığı içsel çatışmaları ve geçmiş yaşantılarının şimdiki davranışlar üzerindeki etkilerini keşfetmeye yöneliktir. Şizotipal kişilik bozukluğu olan kişilerin kendilerini ve ilişkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Destekleyici Terapi: Bireyin kendine güvenini ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlar, aynı zamanda stres yönetimi ve duygusal ifade becerilerini artırır.

Grup Terapisi: Sosyal becerilerin geliştirilmesi ve izolasyon hissinin azaltılması amacıyla kullanılır. Bireyler, benzer zorluklarla başa çıkan diğer insanlarla etkileşimde bulunarak sosyal etkileşim becerilerini geliştirebilir.

İlaç Tedavisi

Şizotipal kişilik bozukluğu olan kişiler bazen anksiyete, depresyon veya kısa süreli psikotik epizodlar gibi ek semptomlar için ilaç kullanabilirler. Antipsikotikler, antidepresanlar veya anksiyete karşıtı ilaçlar, semptomların yönetilmesinde yardımcı olabilir.

 • Paylaş: