İmajinasyon Nedir? İmajinasyon Teknikleri Nelerdir?

imajinasyon nedir, teknikleri nelerdir?

İmajinasyon Nedir?

İmajinasyon, özellikle psikoloji alanında önemli bir yere sahip olan ve beş duyu organı ile algılanamayan görüntü ve hisler olarak tanımlanmaktadır. Eski çağlardan günümüze gelmeyi başaran bu önemli olgu bir yetenek olarak da nitelendirilmektedir. Farklı betimleme türlerinin kullanımı ile birlikte hayal edilme işlemidir. Hayal ederek gerçekmiş algısını benimsemek olarak da tanımlanabilir.

İmajinasyon Nasıl Uygulanır?

İmajinasyon, genel olarak belirlenmiş bazı yöntem ve teknikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda hedeflenen amaç, pozitiflik algısının arttırılması ve mental açıdan bu algının üst derecelere çıkarılmasıdır. Farklı kültürlerde ibadet, ritüel şeklinde değişken olarak ifade edilebilse de genel kapsamı ortaktır. İçinde barındırdığı teknik ve yöntemlerin doğru şekilde sergilenmesi, imajinasyona hakimiyeti bireye kazandırmaktadır.

İmajinasyon Teknikleri Nelerdir?

İmajinasyon teknik ve yöntemlere dayanan bir alan olduğu için doğru şekilde anlayıp aynı doğrulukta uygulama gerektirir. Bu teknikler şu şekildedir;

Potonsiyelini Keşfetme Tekniği

Bireyin her şeyden önce içinde barındırdığı tutku ve arzuları bastırmadan ulaşmak istediği en zirve noktasını keşfetmesi üzerine temellenir. Özellikle sanat alanında uğraşları olan kişiler bu tekniği ortaya çıkarma konusunda yeteneklidirler.

Düşüncelerini Keşfetme Tekniği

Meditasyon veya egzersiz gibi yollarla daha kolay hale gelen bu teknik, bilinçli şekilde zihnin söylediklerinin dışında yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak düşünceleri keşfetmekte temellenir.

Kendinize Karşı Önyargılı Olmama Tekniği

Bireyin kendisine her zaman hatırlattığı ve söylediği yaratıcı olmayan stabil düşüncelere karşı oluşturduğu ön yargıyı aşmak üzere uygulanan tekniktir. Bu düşüncelere ara vererek özgür düşünceye ulaşmak önemlidir.

Enerjiye Doğru Geçişle İletme Tekniği

Yaratıcılığın farkına varıldıktan sonra hayal kurarak bu hayali gerçekmiş gibi yaşatarak kontrolü sağlama ve kanalize etme üzerin kurulu bir tekniktir.

İmajinasyon tekniklerinin yanı sıra bazı yöntem ve modeller de destekleyici etkiye sahiptir. Bunlar;

  • Araştrma Tekniği
  • Gözlem Tekniği
  • Fark Etme Tekniği
  • Tutkuları Serbest Bırakma Tekniği
  • Korkuları Kontrol Etme Tekniği
  • Kendine Vakit Ayırma Tekniği

şeklindedir. Tüm bu teknik ve yöntemler doğru ve tam anlamıyla gerçekleştirildiği takdirde imajinasyon tekniğine karşı birey farkındalık geliştirir. Daha farklı bir bakış açısı kazanarak özellikle pozitif yönde düşüncelerle kendini motive etmeyi öğrenir.

Avatar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.