Adres: Çetin Emeç Bulvarı Cevizlidere Cad. No:3/3 Çankaya / Ankara +90 538 469 96 00
 1. Anasayfa
 2. İlişkilerde Bağlanma Stilleri
İlişkilerde Bağlanma Stilleri

İlişkilerde Bağlanma Stilleri

 • 5 Şubat 2024
 • Beğeni
 • Görüntülenme
 • Yorum

Bağlanma stilleri, insanların yakın ilişkilerde nasıl bağ kurduklarını ve bu bağların psikolojik temellerini açıklamaya çalışan bir kavramdır.

Nasıl sevdiğimizi, ilişkilerde nasıl davrandığımızı ve duygusal güvenliği nasıl hissettiğimizi belirler.

Bağlanma Teorisi Nedir?

Bağlanma teorisi, insanların yaşamları boyunca kurdukları yakın ilişkilerin doğasını ve önemini açıklamaya çalışan psikolojik bir teoridir.

John Bowlby tarafından 1950’ler ve 1960’lar boyunca geliştirilmiş ve daha sonra öğrencisi Mary Ainsworth tarafından araştırmalarıyla genişletilmiştir. Bu teori, çocukların sağlıklı gelişimleri için ana bakım verenleriyle (genellikle anneler) güvenli bir bağ kurmalarının önemini vurgular ve bu ilk ilişkilerin, bireyin sonraki yaşamındaki ilişkileri üzerinde derin etkileri olduğunu öne sürer.

Bağlanma stilleri cocukluk donemi

Bağlanma Stilleri Nelerdir?

Psikoloji alanında kabul gören dört temel bağlanma stili vardır:

 1. Güvenli bağlanma
 2. Kaçıngan bağlanma
 3. Kaygılı bağlanma
 4. Kaygılı-kaçıngan bağlanma

1- Güvenli Bağlanma

Güvenli bağlanma, bireylerin yakın ilişkilerde kendilerini rahat, güvende ve duygusal olarak tatmin olmuş hissetmelerini sağlayan bir bağlanma stilidir.

İlk olarak çocukluk döneminde ebeveyn veya bakım verenlerle kurulan pozitif ve destekleyici ilişkilerin sonucu olarak gelişir.

Güvenli bağlanmış bireyler, duygusal ihtiyaçlarını açık bir şekilde ifade edebilir, destek aradıklarında karşılık bulabilir ve karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmek için gereken içsel kaynaklara sahiptirler. Bu temel güven duygusu, hayatın ilerleyen evrelerinde kurulan ilişkileri de olumlu bir şekilde etkiler.

Güvenli Bağlanma Belitileri Nelerdir?

Güvenli bağlanmanın belirtileri, hem çocuklukta hem de yetişkinlikte gözlemlenebilir ve bireyin duygusal refahının ve ilişki dinamiklerinin sağlıklı bir temele dayandığının göstergesidir. Bu belirtiler aşağıdakilerdir:

 • Duygusal Açıklık: Duygularını açık ve dürüst bir şekilde ifade etme yeteneği.
 • Karşılıklı Destek: İlişkilerde karşılıklı destek ve anlayış gösterme.
 • Bağımsızlık ve Bağlılık Dengesi: Bağımsızlık ile yakın ilişkiler arasında sağlıklı bir denge kurabilme.
 • Güven: Diğer insanlara güvenme ve onların da kendilerine güvenmesini sağlama.
 • Çatışma Çözme: Sorunlar ve anlaşmazlıklar karşısında yapıcı ve olumlu çözümler arama.

Güvenli Bağlanma Stilinin İlişkilere Etkisi

Güvenli bağlanma stili, ilişkilerde sağlıklı, dengeli ve tatmin edici bir dinamik oluşturur. Bu stili ilişkilerde şu şekillerde gözlemlenebilir:

 • Güçlü İlişki Temelleri: Güvenli bağlanma, ilişkilerin sağlam ve güvenilir temeller üzerine kurulmasını sağlar. Bireyler, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı ilişkiler geliştirirler.
 • Esneklik ve Uyum: Güvenli bağlanmış bireyler, ilişkilerde karşılaşılan zorluklara karşı daha esnek ve uyum sağlayabilir. Bu, ilişkilerin zaman içinde sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanak tanır.
 • Duygusal Tatmin: Güvenli bağlı bireyler, ilişkilerinden yüksek düzeyde duygusal tatmin elde ederler. Karşılıklı duygusal destek ve anlayış, ilişkinin temel taşlarıdır.
 • Uzun Süreli Bağlar: Güvenli bağlanma, uzun süreli ve karşılıklı tatmin edici ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlar. Bireyler, zorluklara rağmen birbirlerine bağlı kalma eğilimindedirler.

Güvenli bağlanma stili, bireyin hem kendi iç dünyasında hem de dışarıdaki ilişkilerinde sağlıklı bir temel oluşturur. Bu temel, yaşamın fırtınalarına karşı bir sığınak görevi görerek, bireyin duygusal olarak sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurmasına olanak tanır.

 Güvenli Bağlanma Stili Nasıl Sağlanır?

Güvenli bağlanmanın temeli, erken çocukluk döneminde atılır ve yetişkinlikteki ilişkilerimiz üzerinde uzun süreli etkiler yaratır. Güvenli bağlanma sağlamak için hem çocuklara yönelik hem de yetişkin ilişkilerinde uygulanabilecek stratejiler bulunmaktadır.

Çocukluk Döneminde Güvenli Bağlanma Sağlama:

 1. Duyarlı Bakım Verme: Çocuğun ihtiyaçlarına hızlı ve duyarlı bir şekilde yanıt vermek, güvenli bağlanmanın en temel unsurlarından biridir. Çocuk, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığını hissettiğinde güvende hisseder.
 2. Tutarlılık ve Öngörülebilirlik: Çocuğun bakımında tutarlılık ve öngörülebilir bir rutin, güven ve güvenlik duygusunu pekiştirir.
 3. Duygusal Destek: Çocuğun duygusal ifadelerine duyarlı olmak ve onları desteklemek, duygusal zekanın ve empati becerilerinin gelişimini destekler.
 4. Güvende Hissettirme: Çocuğa fiziksel ve duygusal güvenlik sağlayarak, dünyayı keşfetme konusunda cesaretlendirme.

Yetişkin İlişkilerinde Güvenli Bağlanma Sağlama:

 1. Açık İletişim: Duygularınızı açık ve dürüst bir şekilde ifade etmek, karşılıklı anlayışı ve güveni artırır.
 2. Duygusal Desteğin Karşılıklı Olması: Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmak ve onlardan aynı duyarlılığı beklemek, ilişkinin güçlenmesine yardımcı olur.
 3. Bağımsızlık ve Yakınlığın Dengelenmesi: Kişisel bağımsızlığı korurken yakın ve destekleyici bir ilişki sürdürmek, sağlıklı bir bağlanma stili oluşturmanın anahtarıdır.
 4. Güven ve Saygı: İlişkide güven ve saygıyı önceliklendirmek, her iki tarafın da güvende ve değerli hissetmesini sağlar.
 5. Yapıcı Çatışma Çözümü: Anlaşmazlıkları açık bir şekilde ve saldırgan olmayan bir tarzda ele almak, ilişkinin güçlenmesine katkıda bulunur.

Güvenli bağlanma sağlamak, bilinçli çaba ve karşılıklı çaba gerektirir. Hem ebeveyn-çocuk ilişkilerinde hem de yetişkin romantik ilişkilerinde, bu temel ilkelere odaklanmak, güvenli ve tatmin edici bağların geliştirilmesine yardımcı olabilir.

2- Kaçıngan Bağlanma

Kaçıngan bağlanma, bireylerin yakınlık ve bağlılık kurmaktan kaçındıkları, duygusal ifade ve paylaşımdan uzak durdukları bir bağlanma stilidir.

Erken çocukluk döneminde ebeveynler veya bakım verenler tarafından duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi veya reddedilmesi sonucu gelişir.

Kaçınan bağlanmaya sahip bireyler, bağımsızlık ve öz yeterliliği vurgular, yakın ilişkilerde duygusal bağlılığı sınırlar ve genellikle duygusal destek aramaktan kaçınır.

Kaçıngan Bağlanma Belirtileri Nelerdir?

Kaçınan bağlanma stiline sahip bireylerde görülen belirtiler arasında aşağıdakiler bulunabilir:

 • Duygusal Mesafe: Yakın ilişkilerde duygusal olarak mesafeli olma eğilimi.
 • Bağımsızlık Üzerine Aşırı Vurgu: Aşırı derecede bağımsızlık ve kendi başına yetebilme ihtiyacı.
 • Yakınlıktan Kaçınma: Yakınlaşma girişimlerinde geri çekilme veya kaçınma.
 • Duygusal İfade Eksikliği: Kendi duygularını ifade etmekte zorlanma ve duygusal ihtiyaçlarını gizleme.
 • Güven Sorunları: Diğer insanlara karşı temel bir güvensizlik ve onlara bağımlı olmaktan kaçınma.

Kaçıngan Bağlanma Stilinin İlişkilere Etkisi

Kaçıngan bağlanma stili, bireyin romantik ilişkilerden arkadaşlıklara kadar çeşitli sosyal bağlantılarını etkileyebilir. Bu bağlanma stili ilişkileri genellikle aşağıdaki etkiler:

Yüzeyellik: Kaçınan bireyler, ilişkilerinde duygusal derinlikten kaçınabilir ve ilişkileri daha yüzeysel düzeyde tutabilirler.

Yakınlık Problemleri: Yakınlık ve samimiyet anlarında rahatsızlık hissetme ve bu tür durumlardan kaçınma eğilimi gösterirler.

Bağlılık Korkusu: Uzun süreli bağlılık ve taahhütten kaçınma, ilişkilerin ilerlemesini engelleyebilir.

İlişkide İletişim Sorunları: Duygusal ihtiyaçları ve beklentileri açıkça ifade etmekte zorlanma, iletişim kopukluklarına ve yanlış anlaşılmaların artmasına neden olabilir.

Çatışmadan Kaçınma: Çatışma durumlarında duygusal olarak çekilme veya ilişkiyi tamamen sonlandırma eğilimi.

Kaçınan bağlanma stiline sahip bireyler, ilişkilerde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için bilinçli çabalar gösterebilirler.

Kendi duygusal ihtiyaçlarını ve davranış kalıplarını anlamak, duygusal ifade becerilerini geliştirmek ve güven kurma üzerine çalışmak, kaçınan bağlanma stili olan bireyler için ilişkilerde daha sağlıklı dinamikler oluşturmanın yolları arasındadır.

Terapi veya danışmanlık, bu süreçte yardımcı olabilecek destekleyici kaynaklardandır.

3- Kaygılı Bağlanma

Kaygılı bağlanma, bireylerin yakın ilişkilerde aşırı endişe, kaygı ve reddedilme korkusu yaşamalarına neden olan bir bağlanma stilidir.

Çocukluk döneminde ebeveyn veya bakım verenlerin tutarsız ve öngörülemez davranışları sonucunda gelişir.

Kaygılı bağlanan bireyler, sevdikleri kişiler tarafından terk edilme veya yeterince sevilmeme endişesi taşır ve bu da onların sürekli onay ve dikkat arayışında olmalarına yol açar.

Kaygılı Bağlanma Belirtileri Nelerdir?

Kaygılı bağlanma stiline sahip bireylerde görülebilecek belirtiler şunlardır:

 • Aşırı Bağımlılık: Partnerlerine veya yakın ilişkide oldukları kişilere aşırı bağımlı olma ve onlarsız kendilerini güvende hissetmeme.
 • Reddedilme Korkusu: Sürekli olarak reddedilme veya terk edilme korkusu yaşama ve bu korkunun davranışları üzerinde belirleyici olması.
 • Duygusal Dalgalanmalar: İlişkideki küçük değişikliklere veya belirsizliklere aşırı duygusal tepkiler gösterme.
 • Onay Arayışı: Kendi değerlerini partnerlerinin onayı ve ilgisine bağlama ve sürekli güvence arayışı içinde olma.
 • İletişimde Zorluklar: İhtiyaçlarını ifade etmede zorlanma veya ihtiyaçlarını ifade ederken aşırı talepkar olma.

Kaygılı Bağlanma Stilinin İlişkilere Etkisi

Kaygılı bağlanma stili, ilişkiler üzerinde çeşitli etkilere sahiptir ve genellikle aşağıdaki gibi yansımalar gösterir:

 • Aşırı Duygusal Yatırım: İlişkide aşırı duygusal yatırım yapma ve partnerin ilgi ve sevgisini sürekli olarak sorgulama.
 • Çatışma Eğilimi: Küçük sorunlarda bile yoğun çatışmalara yol açabilecek aşırı duygusal tepkiler gösterme.
 • Güvensizlik: Partnerin sadakati ve bağlılığı konusunda sürekli şüphe duyma, ilişkide güvensizlik hissetme.
 • Bağlılık Sorunları: Karşılıklı bağlılık ve taahhüt konularında sürekli güvence arama, bu süreçte ilişkide baskı ve stres yaratma.
 • Kendi İhtiyaçlarını Göz Ardı Etme: Partnerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya odaklanırken kendi duygusal ihtiyaçlarını ve sınırlarını ihmal etme.

Kaygılı bağlanma stili olan bireyler, ilişkilerinde sağlıklı dinamikler oluşturmak için duygusal farkındalıklarını artırmak, güven sorunları üzerinde çalışmak ve bağımsızlık becerilerini geliştirmek gibi adımlar atabilirler.

4- Kaygılı-Kaçıngan Bağlanma

Kaygılı-kaçıngan bağlanma, hem kaygılı hem de kaçınan bağlanma özelliklerini bir arada taşıyan karmaşık ve zorlayıcı bir bağlanma stilidir.

Bireylerin yakın ilişkilerde hem aşırı bağımlılık ve reddedilme korkusu yaşamalarına hem de duygusal yakınlıktan kaçınma eğiliminde olmalarına neden olur.

Tutarsız ebeveynlik ve duygusal destek eksikliği gibi faktörlerin birleşimi sonucu gelişir ve bu, onların ilişkilerde güvensizlik ve karışık duygular yaşamalarına yol açar.

Kaygılı Kaçıngan Bağlanma Belirtileri Nelerdir?

Kaygılı-kaçıngan bağlanma stilinin belirtileri, hem kaygı hem de kaçınma özelliklerinin karmaşık bir karışımını yansıtır:

 • Karmaşık Duygusal Tepkiler: Yakınlık arzusu ile yakınlıktan korkma arasında gidip gelme.
 • Güvensizlik ve Şüphecilik: İlişkilerde güven sorunları yaşama ve partnerin niyetleri konusunda sürekli şüphe duyma.
 • Duygusal Dalgalanmalar: İlişkideki küçük değişimlere karşı aşırı duygusal ve değişken tepkiler verme.
 • Bağlılık Korkusu: Hem bağlanma arzusu hem de bağlılık korkusu arasında sıkışıp kalma.
 • İletişimde Zorluklar: Duygusal ihtiyaçlarını ifade etmede çelişkili davranışlar sergileme ve çatışmadan kaçınma eğilimi.

Kaygılı-Kaçınan Bağlanma Stilinin İlişkilere Etkisi

Kaygılı-kaçıngan bağlanma stili olan bireylerin ilişkileri, genellikle çelişkili duygular ve davranışlarla karakterize edilir, bu da ilişki dinamiklerinde önemli zorluklara yol açabilir:

 • Kararsız İlişki Dinamikleri: Partnerine yakın olma arzusu ile bağımsızlık ve mesafe ihtiyacı arasında gidip gelme.
 • Yoğun Çatışmalar: Küçük sorunlar ve yanlış anlamalar nedeniyle yoğun çatışmaların yaşanması.
 • İlişkide Güven Sorunları: Karşılıklı güvenin oluşmasında zorluklar ve bu güvensizliğin ilişkinin genel sağlığını etkilemesi.
 • Duygusal Uzaklık: Yakınlık kurma çabalarında duygusal olarak çekingen davranışlar sergileme ve duygusal ihtiyaçları karşılamada zorlanma.
 • Bağlılıkta İstikrarsızlık: İlişkiyi sürdürme konusunda istikrarsızlık ve kararsızlık, sürekli olarak ilişkinin geleceğini sorgulama.

Kaygılı-kaçıngan bağlanma stiliyle başa çıkmak için bireyler, kendi duygusal tepkilerini ve davranış kalıplarını anlamak üzere derin bir iç gözlem ve farkındalık sürecine girmelidir.

Profesyonel yardım ve terapi, bu bağlanma stilini yönetmek ve daha sağlıklı ilişki dinamikleri geliştirmek için etkili araçlar sunabilir. Bu süreç, bireyin hem kendisiyle hem de diğerleriyle olan ilişkisini dönüştürme potansiyeline sahiptir, böylece daha güvenli ve tatmin edici bağlantılar kurabilirler.

Bağlanma Stilleri Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

Bağlanma stilleri, bireylerin kendileri ve çevreleriyle nasıl etkileşim kurduklarını derinden etkileyen psikolojik yapılar olarak hayatımızın birçok yönünü şekillendirir.

John Bowlby’a göre çocuklukta kurulan ilk ilişkilerden yetişkinlikteki ilişkilerimizi, duygusal tepkilerimizi ve hatta kendimize olan inancımızı etkiliyor.

Bağlanma stillerinin hayatımızı etkileme biçimleri şu başlıklar altında incelenebilir:

Romantik İlişkiler

Bağlanma stilleri, romantik ilişkilerde ortaya çıkan dinamikleri büyük ölçüde etkiler. Güvenli bağlanan bireyler genellikle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurma eğilimindedir, çünkü ihtiyaçlarını açık bir şekilde ifade edebilir, partnerlerine güvenebilir ve karşılıklı destek bekleyebilirler.

Kaygılı veya kaçınan bağlanma stillerine sahip bireyler ise, güvensizlik, iletişim sorunları ve bağlılık korkusu gibi zorluklarla karşılaşabilirler, bu da ilişkilerinde anlaşmazlık ve tatminsizliklere yol açabilir.

Sosyal İlişkiler

Bağlanma stilleri, arkadaşlık ve aile ilişkileri de dahil olmak üzere geniş bir sosyal çevre üzerinde de etkili olur. Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler, sosyal çevreleriyle sağlıklı etkileşimler kurma ve destekleyici sosyal ağlar oluşturma konusunda daha başarılı olabilirler. Diğer yandan, kaygılı veya kaçınan bağlanma stilleri, sosyal ilişkilerde güvensizlik ve yanlış anlamalara yol açabilir, bu da bireyin sosyal desteği azaltabilir.

İş ve Kariyer

Bağlanma stilleri, profesyonel ortamlarda da bireylerin işbirliği yapma, stresle başa çıkma ve liderlik etme yeteneklerini etkileyebilir. Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler, genellikle zorluklarla daha iyi başa çıkar, ekip içinde güçlü ilişkiler kurar ve etkili liderlik becerileri gösterirler.

Kaygılı veya kaçınan bağlanma stillerine sahip bireyler, ise iş yerindeki ilişkilerde ve takım çalışmasında zorluklar yaşayabilirler.

Kendilik Algısı ve Kişisel Gelişim

Bağlanma stilleri, bireylerin kendilerini nasıl gördüklerini ve kişisel gelişimlerini de etkiler. Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler genellikle daha yüksek özsaygı ve kendine güvene sahiptir, zorluklar karşısında dirençli olabilirler.

Kaygılı veya kaçıngan bağlanma stilleri ise, kendilik değeri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir, kişisel gelişim ve öz-gerçekleştirme yolculuğunda engeller oluşturabilir.

Duygusal Esneklik

Genel olarak, bağlanma stilleri duygusal esenliğimizi etkiler. Güvenli bir bağlanma stili, duygusal dengenin korunmasına ve stresle başa çıkma kapasitesinin artırılmasına yardımcı olurken, kaygılı ve kaçınan bağlanma stilleri, duygusal zorluklara ve bazen psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir.

Bağlanma Stilleri Değiştirilebilir mi?

Bağlanma stilleri üzerine yapılan çalışmalar, bireylerin kendi bağlanma stillerini anlamalarının ve gerekirse değiştirmeye yönelik adımlar atmalarının, hayatlarının birçok yönünde daha pozitif sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Profesyonel yardım ve kişisel çaba gerektirir.

Kaynakça:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4845754/

 • Paylaş: