1. Anasayfa
 2. Bağlanma Korkusu (Gamofobi) Belirtileri ve Tedavisi
Bağlanma Korkusu (Gamofobi) Belirtileri ve Tedavisi

Bağlanma Korkusu (Gamofobi) Belirtileri ve Tedavisi

 • 4 Temmuz 2024
 • Beğeni
 • Görüntülenme
 • Yorum

Gamofobi, bağlanma veya evlilik korkusu olarak tanımlanan bir fobidir. Bu fobiye sahip kişiler, ciddi bir ilişki veya evlilik gibi uzun süreli bağlanmalar konusunda yoğun bir korku ve kaygı yaşarlar.

Başka bir araştırma, son 15 yılda gamofobinin arttığını ve genç erkeklerin bu fobiyi genç kadınlardan daha fazla yaşadığını ortaya çıkardı. Bu farkın, uzun süreli taahhütlerle birlikte gelen mali yükümlülükler ve sosyal sorumluluklarla ilgili korkulardan kaynaklandığı belirtilmiştir​ (Verywell Health)​.

Gamofobi, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen bir bağlanma veya evlilik korkusudur ve bu korkunun farklı alt başlıkları veya türleri olabilir.

Gamofobi Türleri

1. İlişki Bağlanma Korkusu: Bu tür, genel olarak romantik ilişkilere bağlanma korkusudur. Kişiler, uzun süreli ve ciddi ilişkilerden kaçınır ve bu tür ilişkilerin getirebileceği sorumluluklardan korkarlar.

2. Evlilik Korkusu: Özellikle evliliğe dair yoğun bir korku ve kaygı duyan kişilerde görülür. Evlilik düşüncesi bile bu kişilerde panik ve anksiyete yaratabilir.

3. Bağlanma ve Bağımsızlık Arasındaki Çatışma: Bazı kişiler, hem bağlanma isteği hem de bağımsızlık arzusu arasında kalır. Bağlanmanın, bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini kısıtlayacağına dair korkuları vardır.

4. Geçmiş Travmalardan Kaynaklanan Korku: Daha önce yaşanmış olumsuz ilişki deneyimleri veya travmalar, gamofobiye neden olabilir. Bu kişiler, benzer olumsuz deneyimlerin tekrarlanmasından korkarlar.

5. Finansal Sorumluluk Korkusu: Evlilik veya ciddi ilişkilerin getireceği finansal sorumluluklar ve yükümlülükler konusunda endişe duyan kişilerde görülen bir türdür.

6. Sosyal Baskı ve Beklentilerden Kaynaklanan Korku: Toplumun evlilik ve ilişkilerle ilgili beklentileri, bazı kişilerde gamofobiye yol açabilir. Bu kişiler, toplumsal normlar ve baskılar nedeniyle ilişki veya evlilikten kaçınabilirler.

Bu türler, genellikle birbirleriyle örtüşebilir ve aynı kişi birden fazla gamofobi türünü yaşayabilir. Tedavi ve başa çıkma stratejileri, kişinin yaşadığı spesifik korkulara göre şekillendirilmelidir.

Son araştırmalarda, gamofobi (bağlanma korkusu) ile ilgili önemli bulgular ortaya koyulmuştur. Çinli kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma, bağımsızlık bilincinin artışı, aile ilişkileri konusundaki kaygılar, kişisel ve profesyonel gelişim arayışı, medya ve toplumsal normların evlilik hakkındaki olumsuz algıları gibi dokuz ana faktörün bu korkuya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Ayrıca, mutsuz evliliklere tanıklık etmek ve yaşlanma ile ilgili değişen görüşler de bu korkuyu artırmaktadır​ (Frontiers)​.

Bağlanma Korkusu Neden Olur?

Bağlanma korkusu (gamofobi) bireylerde çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. İşte başlıca nedenler:

Geçmiş Travmatik Deneyimler

Daha önce yaşanmış olumsuz ilişki deneyimleri, ihanet, duygusal veya fiziksel istismar gibi travmatik olaylar bağlanma korkusuna neden olabilir. Bu tür deneyimler, kişinin gelecekteki ilişkilerde aynı türden acılar yaşamaktan korkmasına yol açabilir.

Aile Dinamikleri ve Erken Çocukluk Deneyimleri

Çocukluk döneminde ebeveynler veya bakıcılarla sağlıklı bir bağ kurulamamışsa, bu durum ileriki yaşlarda bağlanma korkusuna dönüşebilir. Örneğin, ebeveynler arasında sürekli çatışma veya boşanma yaşanmışsa, çocuk bu tür olumsuz ilişki dinamiklerinden etkilenebilir.

Bağlanma Stili:

Erken çocuklukta geliştirilen bağlanma stilleri de bağlanma korkusuna yol açabilir. Güvensiz bağlanma stilleri (kaygılı, kaçınan veya kaotik bağlanma) olan bireyler, yetişkinlik döneminde ilişkilere karşı daha temkinli ve korkulu olabilirler,

Toplumsal ve Kültürel Baskılar

Toplumun ve kültürün evlilik ve ilişkilere yüklediği baskılar ve beklentiler de bağlanma korkusuna neden olabilir. Örneğin, evliliğin getireceği mali sorumluluklar veya toplumsal roller konusunda endişeler bu korkuyu tetikleyebilir.

Kişisel Gelişim ve Bağımsızlık Arzusu

Kişiler, kendi kariyerleri ve kişisel gelişimleri üzerinde yoğunlaştıkları dönemlerde, bağlanmanın bu hedeflere engel olacağı düşüncesiyle ilişki ve evlilikten kaçınabilirler.

Medya ve Popüler Kültür

Medyada ve popüler kültürde sıkça karşılaşılan olumsuz ilişki ve evlilik temsilleri, bireylerin bu tür bağlanmalardan korkmasına neden olabilir. Bu temsiller, bireylerin evlilik ve uzun süreli ilişkiler hakkında olumsuz algılar geliştirmelerine yol açabilir.

Bu nedenler, bağlanma korkusunun bireyler arasında nasıl ortaya çıkabileceğine dair bir genel çerçeve sunar.

Gamafobinin Psikolojik ve Fiziksel Hastalıklarla İlişkisi

Psikolojik Hastalıklar

Anksiyete Bozuklukları:

Gamofobi, genellikle genel anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu ve panik bozukluk gibi anksiyete bozuklukları ile birlikte görülür. Kişiler, bağlanma korkusunun getirdiği stres nedeniyle yoğun anksiyete yaşayabilirler.

Depresyon:

Sürekli olarak ilişkilerden kaçınma ve yalnızlık duygusu, depresyona yol açabilir. Gamofobiye sahip bireyler, bu korkularının bir sonucu olarak kendilerini izole edilmiş ve umutsuz hissedebilirler.

Obsesif- Bozukluk (OKB):

Gamofobi, bazı durumlarda obsesif-kompulsif bozukluk ile ilişkilendirilebilir. OKB’li bireyler, ilişki ve evlilikle ilgili obsesif düşüncelere sahip olabilirler.

Bağlanma Bozuklukları:

Erken çocukluk döneminde güvenli bir bağlanma kuramayan bireyler, yetişkinlik döneminde bağlanma korkusu ve diğer bağlanma bozuklukları yaşayabilirler.

Posttravmatik Stres Bozukluğu (PTSB):

Geçmişte yaşanan travmatik ilişki deneyimleri, PTSB’ye ve dolayısıyla gamofobiye yol açabilir. Bu kişiler, yeni bir ilişkiye başlama düşüncesiyle bile yoğun stres ve kaygı yaşayabilirler.

Fiziksel Hastalıklar

Somatizasyon Bozukluğu:

Gamofobiye sahip bireyler, korkularının fiziksel belirtilerini yaşayabilirler. Baş ağrıları, mide sorunları ve diğer somatik semptomlar, bu tür bozukluklara işaret edebilir.

Uyku Bozuklukları:

Gamofobinin neden olduğu anksiyete ve stres, uyku sorunlarına yol açabilir. Bu kişiler, uyuyamama veya sık sık uyanma gibi uyku bozuklukları yaşayabilirler.

Kardiyovasküler Sorunlar:

Sürekli anksiyete ve stres, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon ve diğer kardiyovasküler sorunlara neden olabilir.

Bağlanma Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Gamofobi (bağlanma korkusu) belirtileri hem psikolojik hem de fiziksel olabilir. İşte bu belirtilerin detayları:

Psikolojik Belirtiler

 1. Aşırı Kaygı ve Anksiyete: Evlilik veya ciddi ilişkiler hakkında düşünmek bile yoğun kaygı ve anksiyeteye neden olabilir.
 2. Kaçınma Davranışları: Ciddi ilişkilerden veya evlilikten kaçınma, bu tür konuşmalardan ve durumlardan uzak durma eğilimi.
 3. Olumsuz Düşünceler: Evlilik veya uzun süreli ilişkiler hakkında aşırı derecede olumsuz düşünceler ve inançlar geliştirme.
 4. Duygusal Uzaklaşma: İlişkilerde duygusal olarak mesafeli olma, derin duygusal bağlardan kaçınma.
 5. Bağlanma Korkusunu Rasyonelleştirme: Korkularını mantıklı gibi görünen bahanelerle açıklama eğilimi (örneğin, kariyerine odaklanma bahanesi).

Fiziksel Belirtiler

 1. Kalp Çarpıntısı: Evlilik veya ciddi bir ilişki hakkında düşünürken kalp atışlarının hızlanması.
 2. Terleme ve Titreme: Yoğun kaygı anlarında terleme ve titreme.
 3. Nefes Darlığı: Panik atak belirtileri olarak nefes almakta zorluk çekme.
 4. Mide Bulantısı: Kaygıya bağlı olarak mide bulantısı ve sindirim problemleri.
 5. Baş Dönmesi: Yoğun stres ve kaygı anlarında baş dönmesi ve sersemlik hissetme.

Bu belirtiler, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve farklı şiddetlerde yaşanabilir. Gamofobi, yani bağlanma korkusu, ilişkilerde de çeşitli sorunlara yol açabilir.

Gamafobinin İlişkiler Üzerindeki Olumsuz Etkileri

 1. İlişkilerde Duygusal Mesafe: Gamofobiye sahip bireyler, ilişkilerde derin duygusal bağ kurmaktan kaçınabilirler. Bu, partnerleri ile aralarında duygusal bir mesafenin oluşmasına ve ilişkilerin yüzeysel kalmasına neden olabilir.
 2. Kararsızlık ve Belirsizlik: Bağlanma korkusu, bireylerin ilişki hakkında net bir karar vermelerini zorlaştırabilir. Bu kararsızlık ve belirsizlik, ilişkiyi yıpratabilir ve partnerlerin huzursuz hissetmesine yol açabilir.
 3. İlişkiden Kaçma Eğilimi: Gamofobisi olan kişiler, ilişkiler ciddi bir aşamaya geldiğnde veya evlilik konusu gündeme geldiğinde ilişkiden kaçma eğilimi gösterebilirler. Bu da ilişkilerin sürekliliğini tehlikeye atar.
 4. İletişim Problemleri: Bağlanma korkusu olan bireyler, duygularını ve düşüncelerini partnerleriyle paylaşmaktan kaçınabilirler. Bu iletişim eksikliği, yanlış anlamalara ve çatışmalara yol açabilir.
 5. Güvensizlik ve Kıskançlık: Gamofobi, bireylerde güvensizlik duygularını artırabilir. Bu güvensizlik, kıskançlık gibi olumsuz duygulara neden olabilir ve ilişkiye zarar verebilir.
 6. İlişki Tatminsizliği: Bağlanma korkusu, bireylerin ilişkilerden tam anlamıyla tatmin olmalarını engelleyebilir. Partnerler arasında duygusal bir bağın eksikliği, her iki taraf için de tatminsizlik yaratabilir.
 7. Bağımsızlık ve Kontrol Sorunları: Gamofobiye sahip kişiler, bağımsızlıklarını kaybetme korkusuyla ilişkide kontrolü ellerinde tutmaya çalışabilirler. Bu da ilişkide dengesizlik ve huzursuzluk yaratabilir.

Bu tür sorunlar, ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini zorlaştırır ve zamanla ilişkiyi sona erdirebilir. Gamofobiye yönelik tedavi ve destek, bu sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir. Gamofobi, yani bağlanma korkusu ile başa çıkma yolları ve tedavi yöntemleri, çeşitli psikolojik teknikleri ve stratejileri içerir.

Bağlanma Korkusu İle Baş Etme Yolları

Farkındalık ve Kabul:

Korkunun farkına varmak ve kabul etmek, ilk adımdır. Kişi, korkusunun nedenlerini ve belirtilerini tanımalı ve bunları kabullenmelidir.

Duygusal Destek:

Aile ve arkadaşlardan duygusal destek almak, korkularla başa çıkmada yardımcı olabilir. Güvenilir kişilerle korkularını paylaşmak rahatlatıcı olabilir.

Meditasyon ve Gevşeme Teknikleri:

Meditasyon, derin nefes alma egzersizleri ve diğer gevşeme teknikleri, anksiyeteyi azaltmada etkili olabilir. Bu teknikler, stresin fiziksel belirtilerini hafifletir.

Olumsuz düşünceleri pozitif düşüncelerle değiştirmek, korkularla başa çıkmada yardımcı olabilir. Kişi, ilişkilerin ve evliliğin olumlu yönlerine odaklanmaya çalışmalıdır.

Bağlanma Korkusu Tedavisi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT):

BDT, kişinin olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmesine yardımcı olan etkili bir terapi yöntemidir. Bu terapi, korkuların üstesinden gelmeyi amaçlar ve genellikle gamofobi tedavisinde kullanılır.

Psikodinamik Terapi:

Bu terapi türü, kişinin geçmiş deneyimlerini ve bilinçdışı süreçlerini anlamasına yardımcı olur. Geçmişteki travmatik deneyimlerin ve duygusal çatışmaların farkına varmak, gamofobinin nedenlerini anlamaya yardımcı olabilir.

Maruz Kalma Terapisi:

Bu terapi, kişinin korkularıyla kontrollü bir şekilde yüzleşmesini sağlar. Kişi, korktuğu duruma yavaş yavaş maruz bırakılır ve böylece korkusunu yönetmeyi öğrenir.

İlaç Tedavisi:

Bazı durumlarda, anksiyete ve panik atakları yönetmek için ilaçlar kullanılabilir. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRIs) ve benzodiazepinler gibi ilaçlar, anksiyete belirtilerini hafifletebilir.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR):

Bu terapi yöntemi, travmatik anıları işlemekte ve bunların duygusal etkilerini azaltmakta etkilidir. Özellikle geçmiş travmaların gamofobiye katkıda bulunduğu durumlarda kullanılabilir.

 • Paylaş: