1. Anasayfa
  2. Alzheimer Demans Farkı Nelerdir?
Alzheimer Demans Farkı Nelerdir?

Alzheimer Demans Farkı Nelerdir?

  • 7 Mayıs 2024
  • Beğeni
  • Görüntülenme
  • Yorum

Alzheimer ve demans hastalığı sıklıkla birbiriyle karıştırılır, ancak bu iki durum arasında önemli farklar bulunmaktadır. Peki Alzheimer nedir? Demans Nedir? Alzheimer demans farkı nelerdir? Birlikte inceleyelim.

Alzheimer Nedir?

Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin yavaşça ölmesi sonucu ortaya çıkan ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Bu hastalık, genellikle 65 yaşından sonra görülen ve zamanla kötüleşen demansın en yaygın formudur. Alzheimer hastalığı, hafıza kaybı, düşünme ve dil becerilerinde bozulma, kişisel bakım yeteneklerinin azalması ve çeşitli nöropsikiyatrik semptomlar gibi belirtilerle karakterize edilir.

Alzheimer Nedenleri

Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin yavaşça ölmesi sonucu ortaya çıkan ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Bu hastalık, genellikle 65 yaşından sonra görülen ve zamanla kötüleşen demansın en yaygın formudur. Alzheimer hastalığı, hafıza kaybı, düşünme ve dil becerilerinde bozulma, kişisel bakım yeteneklerinin azalması ve çeşitli nöropsikiyatrik semptomlar gibi belirtilerle karakterize edilir.

Alzheimer Belirtileri

Hastalığın başlangıç aşamasında hafif unutkanlıklar görülür. Ancak hastalık ilerledikçe, hastaların yakın zamandaki olayları hatırlama yeteneği ciddi şekilde zarar görür ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme kabiliyetleri azalır. İleri evrelerde, kişiler tanıdık yüzleri tanımayabilir, konuşma yetenekleri bozulabilir ve kişilik değişiklikleri gözlenebilir.

Demans Nedir?

Demans, beyin fonksiyonlarında ilerleyici ve genellikle geri dönüşümsüz bir azalma ile karakterize edilen geniş bir terimdir. Bu durum, hafıza kaybı, düşünme ve problem çözme yeteneklerinde azalma, dil ve iletişim becerilerinde bozulma, ve günlük aktiviteleri yerine getirme yeteneğinde düşüş gibi belirtilerle kendini gösterir. Demans, birçok farklı beyin hastalığının ve durumunun ortak sonucudur ve sıklıkla yaşlı yetişkinlerde görülse de, yaşlılıkla doğrudan ilişkili bir durum değildir.

Demans Nedenleri

Demans, birkaç farklı hastalık ve durumun sonucu olabilir:

Alzheimer Hastalığı: Demans vakalarının büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Alzheimer hastalığında, beyin hücreleri yavaş yavaş ölür ve beyin fonksiyonları bozulur.

Vasküler Demans: Kan damarlarının hasar görmesi sonucu beyne yeterli kan akışının sağlanamaması nedeniyle oluşur. İnme sonrası demans olarak da bilinir.

Lewy Cisimcikli Demans: Beyinde anormal protein yığılması olan Lewy cisimciklerinin birikmesiyle karakterize edilen bir durumdur.

Frontotemporal Demans: Beynin frontal ve temporal loblarını etkileyen bu durum, dil, duygusal ve davranışsal bozukluklara neden olabilir.

Demans Belirtileri

Demansın belirtileri genellikle yavaş yavaş başlar ve zamanla kötüleşir. En yaygın belirtiler şunlardır:

Hafıza Kaybı: Özellikle yakın zamanlı olayları hatırlamada zorluk.

Düşünce Süreçlerinde Bozulma: Problem çözme, plan yapma ve mantıksal düşünme becerilerinde azalma.

Dil Problemleri: Konuşma veya anlama güçlüğü çekme.

Karar Verme Zorlukları: Günlük kararları vermede güçlük çekme.

Kişilik ve Davranış Değişiklikleri: Ruhsal dalgalanmalar, sosyal çekilme ve zaman zaman agresyon.

Alzheimer Demans Farkı

Alzheimer ve demans arasındaki farkları özetleyen bir tablo aşağıda sunulmuştur:

AlzheimerDemans
Alzheimer hastalığı, demansın en yaygın nedenidir ve beyin hücrelerinin ölümüne yol açar.Demans, çeşitli beyin hastalıkları ve bozuklukları sonucu ortaya çıkan bilişsel fonksiyon kaybıdır.
Genetik faktörler, yaşlanma ve çevresel faktörler dahil olmak üzere spesifik nedenler.Alzheimer hastalığı, vasküler demans, Lewy cisimcikli demans, vb. gibi çeşitli hastalıklar.
Hafıza kaybı, karışıklık, problem çözme yeteneklerinde bozulma, dil kullanımı zorlukları.Genel olarak hafıza kaybı, yargıda zorluk, kognitif fonksiyonlarda azalma, kişilik değişiklikleri.
Klinik değerlendirme, nöropsikolojik testler, beyin taramaları.Aynı teşhis yöntemleri kullanılır, fakat nedenine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve semptomları yönetmek için ilaçlar ve destekleyici terapiler.Altta yatan nedenlere yönelik tedaviler. Bazı demans türleri tedavi edilebilir veya geri dönebilir.
İlerleyici ve öngörülebilir bir model izler.Çeşitli nedenlere bağlı olarak ilerleme modeli değişebilir.
  • Paylaş: